[PIC : ผิดวง] 120328 BIGBANG – Yamaha Present Concert “เทพ” @ Central World

หมายเหตุ : อยากดูรูปเท่าขนาดจริงให้คลิ๊กขวาแล้วเลือกโอเพ่นลิ๊งค์อินนิวแท็บหรือ
เปิดรูปภาพในแท็บใหม่ค่ะ ดูรูปทั้งหมดกดรีดมอร์นะคะ

CREDIT : THE2NE1HOUR.com

PLZ, TAKE OUT WITH FULL CREDIT AND

DO NOT REMOVE WATERMARK FROM THE PICTURE!